FARMACJA
Przyjęta niedawno przez Sejm nowelizacja prawa farmaceutycznego okazała się tak dobra, że Senat nie wniósł do niej ani jednej poprawki. To oznacza, że dokument trafi teraz do podpisu prezydenta. Jeśli zyska jego akceptację, już wkrótce na rynku aptecznym zaczną obowiązywać radykalne zmiany.
Ustawa potocznie nazywana jest „apteką dla aptekarza”. To od kluczowej zmiany, polegającej na tym, że zezwolenie na prowadzenie placówki uzyskać będą mogli tylko farmaceuci lub spółki osobowe, których jedyną działalnością jest prowadzenie aptek i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie aptekarze.