Nie ma powodu, by państwo nie ufało przedsiębiorcom. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by składali oni w urzędach kopie dokumentów.
Przekazane niedawno do konsultacji prawo przedsiębiorców – rdzeń Konstytucji Biznesu – zawiera wiele ogólnych zasad. Ale znaleźć w nim można również konkretne ułatwienia. Na przykład projektowany art. 28. Stanowi on, że organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Czyli mówiąc prościej: dozwolone jest składanie kopii.
– Niby proste rozwiązanie, na pozór nic nowego. Ale jeśli będzie stosowane przez urzędników, będziemy mieli do czynienia z dużym uproszczeniem, które zaoszczędzi wielu prowadzącym działalność i czas, i pieniądze zostawiane u notariuszy oraz w biurach tłumaczeń – ocenia Dorota Wolicka, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.