Pracownicy przedsiębiorstw, które uczestniczą w zmowach cenowych lub w inny sposób naruszają unijne prawo ochrony konkurencji, mogą już bezpiecznie i anonimowo powiadomić o tym Komisję Europejską.
Ma to zagwarantować specjalny kanał do szyfrowanej komunikacji dostępny pod adresem https://secure.secway.info/eu/start.php. Jest on prowadzony przez zewnętrznego pośrednika, który przekazuje treść wiadomości bez ujawniania żadnych metadanych mogących zdradzić tożsamość sygnalisty.
Za pomocą widniejącego na stronie formularza można zgłosić KE wszelkie praktyki monopolistyczne, czyli zmowy cenowe, uzgadnianie ofert w ramach udzielania zamówień publicznych czy niedopuszczanie produktów bez odpowiedniego uzasadnienia. Komisja może odpowiedzieć na te wiadomości oraz zwrócić się o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia, ale tylko pod warunkiem, że sygnalista wyraził na to zgodę. Do tej pory w wykrywaniu zmów cenowych KE polegała głównie na programie łagodzenia kar, który zachęca przedsiębiorstwa do ujawniania swojego udziału w kartelach w zamian za niższe grzywny.
Zapewnienie anonimowości osobom przekazującym informacje na temat naruszeń przepisów o ochronie prawa konkurencji to kolejny odcinek, na którym Unia wzmacnia ochronę sygnalistów. Obecnie państwa członkowskie UE mają już obowiązek wprowadzić regulacje zmuszające instytucje finansowe do stworzenia jasnych mechanizmów zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń na rynku kapitałowym (wynika to z dyrektywy wykonawczej do rozporządzenia MAR). Pod koniec lutego Komisja upomniała zresztą polski rząd za to, że nadal ich nie uchwalił (rozporządzenie w tej sprawie jest już w ostatniej fazie prac). Oprócz tego do końca maja trwają konsultacje publiczne w sprawie lepszej ochrony sygnalistów, niezależnie od branży. Na podstawie ich wyników Komisja Europejska ma zdecydować, czy potrzebne są wspólne, kompleksowe przepisy w tej sprawie. Za tym pomysłem zdecydowanie opowiedzieli się już europosłowie.