Od 24 grudnia stopa referencyjna wyniesie 5,00%, natomiast stopa redyskonta weksli - 5,25%, stopa lombardowa - 6,50%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 3,50%.

Obniżka stopy lombardowej do 6,5 proc. oznacza, że od jutra odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 13 proc. Dotychczas stawka ta wynosiła 14,5 proc.

Dziewięciu z dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało obniżki stóp procentowych podczas grudniowego posiedzenia RPP o 50 pb., a jeden o 75 pkt. Twierdzili oni, że członków Rady do poluzowania polityki monetarnej przekona wyraźnie słabnąca gospodarka i coraz niższa inflacja.

Dzisiejsza obniżka jest drugą z kolei po trwającej trwającej ponad 1,5 roku serii, podczas której Rada podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br.

RPP tnie stopy, bo słabnie wzrost i inflacja

RPP obniżyła stopy proc., bo dane pokazują znaczne osłabienie dynamiki wzrostu, a to będzie oddziaływać szybciej na spadek inflacji. Prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego jest wyższe niż że inflacja będzie wyższa od celu - napisano we wtorkowym komunikacie RPP.

"W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja znajdzie się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. W średnim okresie, silniejsze niż dotąd oczekiwano spowolnienie wzrostu w gospodarce światowej - w szczególności recesja u głównych partnerów handlowych Polski - i w konsekwencji istotne obniżenie tempa krajowego wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w Polsce" - napisano w komunikacie.

Według RPP, obniżająca się dynamika PKB i związane z tym ograniczenie popytu na pracę, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw przyczynią się do osłabienia presji płacowej, a w konsekwencji presji inflacyjnej.