„Obniżka stóp to bardzo dobry sygnał na koniec tego roku i ze względu na perspektywy na rok przyszły. Wydaje się, że nie będzie to ostatnia obniżka stóp” – powiedział Pawlak dziennikarzom. Wicepremier podkreślił, że spodziewał się dzisiejszej decyzji RPP.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 75 pb do 5,00% w przypadku głównej stopy referencyjnej

Od 24 grudnia stopa referencyjna wyniesie 5,00%, natomiast stopa redyskonta weksli - 5,25%, stopa lombardowa - 6,50%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 3,50%.

Dziewięciu z dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało obniżki stóp procentowych podczas grudniowego posiedzenia RPP o 50 pb., a jeden o 75 pkt. Twierdzili oni, że członków Rady do poluzowania polityki monetarnej przekona wyraźnie słabnąca gospodarka i coraz niższa inflacja.

Dzisiejsza obniżka jest drugą z kolei po trwającej ponad 1,5 roku serii, podczas której Rada podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br.