Głównym założeniem Ministerstwa Rozwoju, które przygotowało projekt, jest wzmocnienie pozycji wierzycieli względem dłużników. Stąd propozycje m.in. utworzenia rejestru należności publicznoprawnych, w którym znajdą się informacje dotyczące zaległości podlegających egzekucji administracyjnej i wobec jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększony zostanie także próg wartości przedmiotu sporu, by sprawa mogła być rozpoznawana w trybie postępowania uproszczonego. Od 2005 r. jest to maksymalnie 10 tys. zł. Będzie – 20 tys. zł.

Etap legislacyjny

Po pierwszym czytaniu