Rok 2016 to czas wielu zmian w polskiej gospodarce. Wiele działo się w podatkach, zmiany objęły też spółki skarbu państwa, doszło do zmian w NBP i RPP. Ważnym wydarzeniem było też przyjęcie przez rząd w lutym "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

STYCZEŃ

- 1 stycznia - Formalnie rozpoczęło działalność Ministerstwo Energii. Jego powstanie zapowiadało PiS jeszcze podczas kampanii wyborczej. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o działach z listopada 2015 r. Resort przejął zadania i kompetencje ministerstwa gospodarki, w kolejnych fazach, również ministerstwa skarbu. Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w randze sekretarza stanu w KPRM (od grudnia 2015 r. jest nim Piotr Naimski) wykonuje z kolei uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazu i PERN Przyjaźń.

Weszło w życie nowe Prawo restrukturyzacyjne, które ma na celu skuteczniejszą pomoc firmom w tarapatach finansowych i ratowanie ich przed upadłością.

Od nowego roku obowiązuje również znowelizowane prawo o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, które ma zachęcić strony, w tym przedsiębiorców, by rozwiązywali spory w drodze mediacji, a nie powierzali jego rozstrzygnięcie wyłącznie sądowi.

- 11 stycznia - Włoska firma Salini Impregilo wygrała przetarg na budowę jednego z trzech nowych odcinków tzw. zakopianki, drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój. Wartość przetargu wynosiła ponad 615 mln zł.

- 12 stycznia - Małgorzata Zaleska prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

- 13 stycznia - Senat powołał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej na 6-letnią kadencję: Eugeniusza Gatnara, Jerzego Kropiwnickiego i Marka Chrzanowskiego. Zastąpili oni wybranych do RPP przez Senat w 2010 r.: Andrzeja Rzońcę, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, których kadencje wygasły 24 stycznia 2016 roku.

- 15 stycznia - Agencja Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus". Także perspektywa ratingu była negatywna. Szef MF Paweł Szałamacha komentował, że agencja nie wzięła pod uwagę zjawisk gospodarczych, a skoncentrowała się na polityce.

W pierwszą rocznicę "czarnego czwartku" z 15 stycznia 2015 r. (szwajcarski bank centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka wobec euro, co doprowadziło do skokowego umocnienia się szwajcarskiej waluty i spowodowało to, że wielu właścicieli frankowych kredytów hipotecznych znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji) minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński przedstawił projekt ustawy, mający pomóc frankowiczom. Zakładał m.in. przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote "po sprawiedliwym kursie". Była to realizacja zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. Projekt został jednak negatywnie oceniony przez KNF i nie trafił do Sejmu.

Michał Kaczmarzyk złożył rezygnację z funkcji naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. Mariusz Szpikowski powołany na jego następcę.

Spółka Solaris Bus & Coach wygrała przetarg na dostawę 300 autobusów międzymiastowych InterUrbino dla włoskiego przedsiębiorstwa transportu publicznego Cotral. Wartość umowy wyniosła 110 mln euro.

- 21 stycznia - Odwołano ze stanowiska prezesa UOKiK Adama Jassera, mianowanego jeszcze przez Donalda Tuska. Do rozpisanego wkrótce potem konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, ale żaden nie znalazł akceptacji. W kwietniu w ponowionym konkursie zwyciężył Marek Niechciał, którego 12 maja premier Beata Szydło powołała na stanowisko Prezesa Urzędu.

- 28 stycznia - Rafał Milczarski nowym prezesem LOT. Z firmą żegna się dotychczasowy p.o. prezesa i członek zarządu ds. handlowych Marcin Celejewski

Kompania Węglowa wypowiedziała porozumienie, gwarantujące górnikom utrzymanie warunków pracy i płacy co najmniej przez rok po planowanym przekazaniu kopalń KW do nowej spółki; spowodowało to protesty górniczych związków.

- 30 stycznia - Sejm powołał dwoje nowych członków Rady Polityki Pieniężnej: Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona. Zastąpili oni Andrzeja Bratkowskiego i Elżbietę Chojnę-Duch, których 6-letnie kadencje w RPP wygasły 20 stycznia. Trzeci przedstawiciel Sejmu w RPP - Jerzy Żyżyński, który zastąpił Annę Zielińską-Głębocką, został wybrany 18 marca.

LUTY

- 1 lutego - Zaczął obowiązywać podatek bankowy. Banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe zostały obłożone daniną, wynoszącą rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów. Dochody z podatku bankowego sięgnęły, według niedawnych szacunków MF, ok. 3,4 mld zł.

- 8 lutego - Premier Beata Szydło powołała na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk, kończąc tym samym wakat na tym stanowisku trwający od końca 2013 r. Powołanie Małgorzaty Stręciwilk komisja konkursowa rekomendowała ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi jeszcze we wrześniu 2014 r., ale kolejni premierzy zwlekali z mianowaniem szefa Urzędu.

GDDKiA podpisała z firmą Strabag umowę na rozbudowę do parametrów drogi ekspresowej 10-km fragmentu drogi krajowej nr 8 - Radziejowice-Przeszkoda. Wartość kontraktu to 306,9 mln zł, droga ma być gotowa do lipca 2019 r.

- 10 lutego – Po protestach związków zarząd Kompanii Węglowej wycofał się z wypowiedzenia porozumienia, gwarantującego górnikom utrzymanie warunków pracy i płacy co najmniej przez rok po przekazaniu kopalń KW do nowej spółki.

- 16 lutego - Rząd zaakceptował przedstawioną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego "Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", czyli tzw. plan Morawieckiego. Jego pięć filarów to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny. Sam wicepremier powiedział na konferencji prasowej, że jak plan zostanie wdrożony, przeciętny Kowalski w Polsce będzie za 15 lat zarabiał tyle, co przeciętny obywatel w UE.

- 20 lutego - Prezydent Andrzej Duda powołał Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Zastąpili oni wskazanych przez prezydenta w 2010 roku Adama Glapińskiego i Andrzeja Kaźmierczaka, którym skończyła się kadencja. W RPP pozostał trzeci prezydencki przedstawiciel, powołany w 2013 roku w miejsce Zyty Gilowskiej Jerzy Osiatyński.

- 22 lutego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundacja Lux Veritatis zawarły ugodę, na podstawie której fundacja otrzyma ponad 26 mln zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. Warszawski sąd umorzył postępowanie w tej sprawie w związku z zawarciem ugody. Sprawa dofinansowania geotermii toruńskiej trwała od 2007 r., kiedy NFOŚiGW w dwóch transzach przyznał w sumie ponad 27 mln zł dotacji fundacji Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka na poszukiwania wód geotermalnych w Toruniu. W połowie 2008 r. Fundusz wypowiedział jednak umowę na dofinansowanie. Jako powód wskazano liczne wątpliwości dot. prawidłowej realizacji umowy m.in. dotyczące praw własności nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie wypłaty dotacji. Zdaniem sądu NFOŚiGW nie miał merytorycznych powodów do wypowiedzenia umowy dotacji.

- 24 lutego – Rada nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała ze stanowiska prezesa spółki Krzysztofa Sędzikowskiego, powołując w jego miejsce Tomasza Rogalę.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o planach budowy do 2020 r. korytarza dostaw gazu z Norwegii. Szacunki spółki wskazują, że efektywny ekonomicznie byłby projekt o przepustowości co najmniej 7 mld m sześc. gazu

- 26 lutego - Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała, że w 2016 r. wyda ok. 180 mln zł na remonty torów w woj. śląskim.

- 29 lutego - Włoska firma Astaldi została wybrana na wykonawcę ok. 3-kilometrowego górskiego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą w Małopolsce wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem; koszt inwestycji wyniesie blisko 969 mln zł.

MARZEC

- 1 marca - Poczta Polska po dwóch latach przerwy ponownie zajmie się obsługą korespondencji sądowej.

- 2 marca - Szef MIB Andrzej Adamczyk poinformował, że 448 niebezpiecznych miejsc na drogach krajowych zostanie przebudowany lub zmodernizowanych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w 2016 r. Koszt inwestycji to ponad 600 mln zł.

- 8 marca - Premier Beata Szydło na wniosek szefa MF Pawła Szałamachy odwołała wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego po tym, jak powiedział on publicznie, że w 2016 r. może paść kilka małych banków.

- 15 marca - Do końca 2016 r. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu chcą opracować studium wykonalności gazociągu Baltic Pipe - poinformował polski operator systemu Gaz System. Podmorski gazociąg Baltic Pipe to fragment korytarza, którym do Polski miałby trafiać gaz m.in. ze złóż norweskich.

- 16 marca - KE zatwierdziła dofinansowanie dla 10 projektów drogowych na łączną kwotę 3,3 mld euro, samo dofinansowanie to 1,68 mld euro.

- 17 marca – Ministerstwo Energii zaprezentowało wyniki audytu w Kompanii Węglowej, wskazującego obszary wymagające naprawy i obniżki kosztów. Dwie największe grupy zaplecza górniczego: giełdowe spółki Famur i Kopex poinformowały o zamiarze konsolidacji.

- 25 marca - Minister środowiska Jan Szyszko zaakceptował większy limit cięć dla Nadleśnictwa Białowieża. Umożliwia on pozyskanie w ciągu pozostałych sześciu lat obowiązywania planu - do 2021 r. - maksymalnie do ok. 125 tys. m sześc. drewna. Leśnicy oraz przedstawiciele resortu argumentowali m.in., że zmiana aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża spowodowane jest gradacją korników, które atakując - głownie świerki - doprowadziły do zamarcia setek tysięcy drzew. To - zdaniem resortu - spowodowało też zanik cennych dla UE gatunki zwierząt oraz siedlisk. Decyzja minister wywołała protesty ekologów i części środowiska naukowego, którzy postulują m.in. objęcie całej puszczy parkiem narodowym.

- 29 marca - Budimex podpisał z GDDKiA umowę na wybudowanie 14,7 km południowej obwodnicy Olsztyna; wartość inwestycji to 913 mln zł.

KWIECIEŃ

- 1 kwietnia - Nadzór nad spółkami Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, PGE Polska Grupa Energetyczna i Tauron Polska Energia przejmuje Ministerstwo Energii.

- 5 kwietnia - Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego.

- 14 kwietnia - Uchwalenie sztandarowej ustawy dot. wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi. Ukróca ona spekulacje w obrocie ziemią. Nabywcą rolniczej ziemi może być tylko rolnik indywidualny. Ustawa zwiększa uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych do odkupu ziemi. Podstawową formą zarządzenia państwowymi gruntami stała się dzierżawa. Takie rozwiązania są popierane przez rolnicze organizacje związkowe i izby rolnicze.

Ministerstwo Rozwoju powołało Polski Fundusz Rozwoju, który ma integrować rządowe agencje rozwojowe i być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację planu Morawieckiego.

- 17 kwietnia - Weszła w życie istotna nowela części konsumenckiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadziła m.in. nowy model kontroli postanowień wzorców umów (o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca decyduje Prezes UOKiK decyzją administracyjną, a nie jak wcześniej sąd), zakazała sprzedaży konsumentom produktów finansowych, które są niedostosowane do ich potrzeb (np. ubezpieczenie od utraty pracy dla 80-letniego klienta), dała także Urzędowi możliwość wyrażenia tzw. istotnego poglądu w sprawie - przy trwających postępowaniach przed sądem.

- 19 kwietnia - Z udziałem ministra energii w Katowicach podpisano porozumienie społeczne, otwierające drogę do powstania Polskiej Grupy Górniczej. Górnicy zgodzili się m.in. na czasowe zawieszenie wypłat tzw. 14. pensji.

- 21 kwietnia - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało z władzami województwa małopolskiego umowę na dofinansowanie z UE zakupu 107 ekologicznych autobusów; Kraków otrzyma od UE ponad 115,7 mln zł.

- 22 kwietnia - Premier Beata Szydło w głównej siedzibie ONZ w Nowym Jorku złożyła podpis w imieniu Polski pod globalnym porozumieniem klimatycznym wynegocjowanym w Paryżu pod koniec 2015 r. W październiku Polska złożyła dokumenty ratyfikujące w tej sprawie. Głównym celem porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.

- 26 kwietnia - Z udziałem szefów firm energetycznych i instytucji finansowych w Katowicach podpisano umowę inwestycyjną dotyczącą utworzenia i dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej. Inwestorzy zobowiązali się wnieść do PGG ponad 2,4 mld zł, z czego 1,8 mld zł w gotówce, a banki – objąć nowe obligacje na kwotę ponad 1 mld zł.

- 30 kwietnia - Weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o lasach, które pozwoliły na pierwokup lasów prywatnych przez Lasy Państwowe. Nowela była podobna do przepisów wstrzymujących obrót ziemią rolną należącą do państwa. Pierwszego maja 2016 r. minął 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców przewidziany przez traktat akcesyjny. MŚ argumentowało, że nowe prawo pozwoli państwu wywiązywać się z obowiązku zwiększania areałów leśnych.

MAJ

- 1 maja – Powstała Polska Grupa Górnicza, która przejęła 11 kopalń i 4 zakłady Kompanii Węglowej. Inwestorami PGG zostały m.in. spółki należące do wiodących grup energetycznych.

- 20 maja - Ministerstwo Skarbu Państwa zawiadomiło prokuraturę ws. sprzedaży akcji spółek Presspublica i Ruch.

CZERWIEC

- 3 czerwca - Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy składający się z trzech filarów. Pierwszym z nich jest wsparcie budownictwa socjalnego, drugim - oszczędzanie na zakup, remont lub budowę prywatnego domu w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych, a ostatnim tzw. program Mieszkanie plus. Ten ostatni zakłada, że powstanie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który będzie "bankiem ziemi" - Skarb Państwa, a także samorządy będą mogły przekazywać do niego grunty, na których zostaną wybudowane tanie mieszkania na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności. Koszt wynajmu takich mieszkań wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m kw., za opcję z dojściem do własności trzeba będzie zapłacić ok. 20 proc. więcej.

- 4 czerwca - Ministerstwo Skarbu Państwa zawiadomiło prokuraturę ws. prywatyzacji Mebli Emilia i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

- 9 czerwca – Sejm przyjął ustawę ws. wynagradzania władz spółek Skarbu Państwa. To tzw. nowa ustawa kominowa. Zakładała, że pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych. Oszczędności z tego tytułu miały wynieść 60 mln zł w skali roku.

- 10 czerwca - Sejm powołał Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na sześcioletnią kadencję. Glapiński zastąpił Marka Belkę.

- 16 czerwca - Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z decyzją ministerstwa środowiska o zwiększeniu cięć w Puszczy Białowieskiej. Wezwała tez Polskę "do usunięcia uchybienia". Komisja zarzuciła Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. Polska strona przesłała odpowiedź KE. Jak tłumaczyli leśnicy w puszczy usunięto do tej pory kilka tysięcy drzew wzdłuż tras i szlaków turystycznych, które zagrażały bezpieczeństwu.

- 24 czerwca - Polska zawarła z Chinami ponad 20 umów gospodarczych, głównie w formie memorandów o porozumieniu, podczas wizyty w Warszawie przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingpinga.

Po ponad 2 latach wykryto kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń u trzody chlewnej. W sumie stwierdzono 23 ogniska ASF u świń (ostatnie 30 września) oraz 151 przypadków u dzików. Wirusa znaleziono w trzech województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim (10 powiatach). W związku z chorobą zaostrzone zostały przepisy dotyczące bioasekuracji (utrzymywania świń). Rolnicy ze stref z ograniczeniami mieli problemy ze sprzedażą swoich tuczników. Nie było chętnych do ich skupu, a także potencjalni odbiorcy świń oferowali niskie ceny. Odbyło się z tego powodu kilka protestów rolników. W organizacji skupu pomógł resort rolnictwa, obiecał także rolnikom rekompensaty za poniesione straty. Ministerstwo rolnictwa wydało także kontrowersyjną decyzję w sprawie ostrzału dzików w województwach przygranicznych. Stało się tak na skutek żądań rolników zmniejszenia populacji tych zwierząt, ze względu na to, że one nie tylko roznoszą ASF, ale także powodują duże straty w uprawach rolnych.

- 28 czerwca - Ministerstwo Rozwoju podało, że Polska otrzyma z UE 1,2 mld zł z programu "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 na 14 inwestycji drogowych.

- 29 czerwca - LOT znów zaczyna zarabiać na lataniu. Szacowany na koniec czerwca skumulowany zysk na działalności podstawowej PLL LOT wyniesie ok. 30 mln zł.

LIPIEC

- 1 lipca - Weszły w życie przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Zakładały, że duże firmy będą musiały co miesiąc przesyłać fiskusowi drogą elektroniczną, w formie JPK, swoje rejestry VAT, czyli zestawienia wszystkich transakcji. Dzięki niemu fiskus ma mieć lepszą orientację w transakcjach podatników.

Weszła też w życie nowelizacja ustawy o OZE. Jej przepisy zmieniły zasady wsparcia dla produkcji zielonej energii. Największe wsparcie otrzymają źródła, które wytwarzają energię stabilnie np. biogazownie, czy współspalanie biomasy z węglem.

Pod nadzorem ministerstwa energii znalazły się spółki paliwowe - PKN Orlen, Grupa Lotos, Naftoport i Siarkopol Gdańsk. Polska Grupa Górnicza połączyła część swoich kopalń w tzw. kopalnie zespolone, dzięki czemu liczba kopalń w spółce zmniejszyła się z 11 do 5.

- 4 lipca - Weszła w życie tzw. ustawa wiatrakowa, zakłada m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż 10-krotność ich wysokości odległości od domów. W praktyce jest to 1,5-2 km. Ta sama odległość ma być zachowana przy budowie nowych wiatraków przy granicach m.in. parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000.

- 14 lipca - Obradujący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował o pozostawieniu Puszczy Białowieskiej jej na liście Światowego Dziedzictwa. Jednocześnie zapowiedział, że wróci do dyskusji na ten temat w 2017 r.

- 15 lipca - Zaczęła obowiązywać tzw. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, wprowadzona nowelizacją ordynacji podatkowej. Ma ona uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

- 18 lipca - Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że w myśl przygotowywanych przepisów oszuści wyłudzający VAT przez fałszowanie faktur będą mogli trafić na 25 lat do więzienia, jeśli skala wyłudzeń przekroczy 5 mln zł. Potem takie rozwiązanie przyjął rząd, choć kwota grożąca karą 25 lat została powiększona do 10 mln zł.

- 22 lipca - Sejm niemal jednogłośnie poparł obniżenie z 19 proc. do 15 proc. CIT dla małych podatników, co zakładała przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o podatku PIT i CIT. Nowe rozwiązanie dotyczy firm, których obroty roczne nie przekraczają równowartości 1,2 mln euro.

Sejm znowelizował ustawę o usługach turystycznych powołującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), dzięki któremu klienci mają być lepiej zabezpieczeni przed niewypłacalnością touroperatorów. Składki do TFG będą wpłacały biura podróży, a ich wysokość będzie się wahała od 0 do 30 zł od klienta.

- 28 lipca - Obowiązkowe zatrudnianie na etat przy zamówieniach publicznych, gdy spełnione są kryteria kodeksowe wprowadziła tzw. duża nowela Prawa zamówień publicznych. W trakcie prac legislacyjnych zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i pracodawców wyrażali nadzieję, że przepis ten przyczyni się do ucywilizowania polskiego rynku pracy i ograniczenia zatrudniania na umowy cywilno-prawne. Nowela ograniczyła również możliwość korzystania z kryterium najniższej ceny oraz wprowadziła do polskich przetargów tzw. jednolity europejski dokument zamówienia.

- 29 lipca - UOKiK wydał po raz pierwszy tzw. istotny pogląd, czyli pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, poprzez które włączył się w postępowanie przed sądem. Urząd wziął stronę frankowiczów w sporze z mBankiem dotyczącym ustalania zmiany sposobu oprocentowania kredytów. Do 20 grudnia UOKiK wydał w sumie sześć istotnych poglądów - wszystkie dotyczące frankowiczów - pięć w sporach z mBankiem, jeden w sporze z Euro Bankiem.

- 30 lipca - Prezydent Andrzeja Dudę podpisał ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego, która zakłada m.in. zwolnienie stoczni z podatku VAT oraz wybór między CIT a zryczałtowanym 1-proc. podatkiem od wartości sprzedanej produkcji.

SIERPIEŃ

- 1 sierpnia - Początek obowiązywania tzw. pakietu paliwowego, czyli noweli ustawy o VAT, mającej doprowadzić do uszczelnienia poboru tego podatku. Zakłada, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych powstaje w ciągu pięciu dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. W efekcie przyjęcia tego rozwiązania do października, według danych MF, o 14 proc. wzrósł legalny popyt na paliwa silnikowe, co przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu.

- 2 sierpnia - Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta w towarzystwie prezesa NBP Adama Glapińskiego zaprezentowali nowy projekt ustawy, dotyczący frankowiczów. Przewidywał, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem a tym, który w rzeczywistości pobrały. Miał obejmować umowy kredytu zawarte od 1 lipca 2000 r. do wejścia w życie "ustawy antyspreadowej" (26 sierpnia 2011 r.). 20 października odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie (a także projektów klubów PO i Kukiz'15). Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że kwestia generalnego przewalutowania kredytów frankowych zostanie rozwiązana stopniowo, przy wykorzystaniu mechanizmów nadzorczych nad bankami.

- 4 sierpnia - Odpowiadający za koleje wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma złożył dymisję.

- 9 sierpnia – Z udziałem ministra energii związkowcy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie dotyczące przyszłości kopalni Sośnica – jeżeli do stycznia 2017 r. zakład poprawi wyniki, ma pozostać PGG, jeżeli nie – w końcu 2017 r. ma trafić do spółki restrukturyzacyjnej.

- 14 sierpnia - W Janowie Podlaskim odbyła się aukcja koni arabskich "Pride of Poland". Jej organizatorem po raz pierwszy była Agencja Nieruchomości Rolnych. Nie przyniosła ona oczekiwanych przychodów, a najwyżej wyceniona klacz Emira została sprzedana w niejasnych okolicznościach. W tej sprawie dochodzenie prowadzi prokuratura. W rezultacie wiceprezes ANR odpowiedzialny za organizację aukcji Karol Tylenda podał się do dymisji. Stało się tak na skutek konfliktu, po zwolnieniu w lutym br. długoletnich prezesów stadnin: w Janowie Podlaskim oraz w Michałowie. Jako powód ich zwolnienia podano niegospodarność oraz utratę zaufania. Decyzje te wzbudziły oburzenie środowiska końskiego w kraju i za granicą, co spowodowało to spadek zainteresowania aukcją.

- 23 sierpnia - Przy okazji wizyty w Warszawie kazachskiego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa Polska podpisała z Kazachstanem ponad 15 umów o współpracy w gospodarce.

- 29 sierpnia – Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę restrukturyzacyjną z obligatariuszami, którym winna jest w sumie ok. 1,3 mld zł. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, do 2025 r.

- 31 sierpnia - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie z Pocztą Polską o współpracy w obszarze cyfryzacji państwa.

WRZESIEŃ

- 1 września - Wszedł w życie podatek handlowy, który powstawał przez kilka wcześniejszych miesięcy. Ustawa wprowadzała dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł. 19 września Komisja Europejska wszczęła jednak postępowanie w sprawie tego podatku i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. W końcu listopada została przyjęta ustawa, która zawiesza pobór tego podatku do 2018 roku.

- 6 września - Na Forum Ekonomicznym w Krynicy rząd ogłosił, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zostanie przekształcona w Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) z budżetem wsparcia eksportu w wysokości 100 mln zł w 2017 r.

- 14 września - Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, m.in. zwiększając górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację sektora węglowego z 3 do 7 mld zł; 22 września ustawę przyjął Senat, a 30 września podpisał prezydent.

- 15 września - Dawid Jackiewicz został odwołany z funkcji ministra skarbu państwa. Jako kierujący MSP do końca 2016 roku został wyznaczony szef komitetu stałego RM, minister Henryk Kowalczyk.

- 19 września - Ministerstwo Energii przedstawiło Plan Rozwoju Elektromobilności i krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakłada on m.in., że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych.

- 20 września - Andrzej Bittel nowym wiceministrem infrastruktury odpowiedzialnym za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

- 21 września - Chińskie linie Air China zainaugurowały loty do Polski.

- 27 września - Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy, który zakłada zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

- 29 września - Minister finansów Paweł Szałamacha stracił stanowisko, jego miejsce zajął wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który od tego momentu został także szefem MF. Stanął on też na czele odtworzonego po latach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do przeprowadzonej przez Polskę aukcji LTE, dotyczące zarówno organizacji aukcji, jak i przyznania Sferii pasma częstotliwości 800 MHz wcześniej niż innym uczestnikom rynku. W wyniku trwającej od lutego do jesieni 2015 r. aukcji do budżetu wpłynęło ponad 9 mld zł.

PAŹDZIERNIK

- 5 października - Koreański koncern LG Chem ogłosił, że do 2018 r. wybuduje w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia pierwszą w Europie fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Wartość inwestycji to blisko 1,3 mld zł. W zakładzie zajdzie pracę 700 osób.

- 10 października - Premier Beata Szydło zdecydowała, że nowym szefem Komisji Nadzoru Finansowego od 13 października zostanie Marek Chrzanowski, który kilkanaście dni wcześniej złożył rezygnację z zasiadania w RPP. Chrzanowski zastąpił na czele KNF Andrzeja Jakubiaka, któremu 12 października kończyła się 5-letnia kadencja. Z kolei do RPP na miejsce Chrzanowskiego Senat wybrał 16 listopada Rafała Surę.

- 13 października - Rząd ogłosił zakończenie negocjacji o lokalizacji w Jaworze nowoczesnej fabryki silników Mercedes-Benz koncernu Daimler AG. Inwestor ma wyłożyć ok. 500 mln euro i stworzyć kilkaset nowych miejsc pracy.

- 14 października - ArcelorMittal Poland poinformował, że do końca 2016 roku w swojej hucie w Krakowie ruszy nowa linia ocynkowania, a zakład w Dąbrowie Górniczej zyska nowy konwertor. Łączna wartość wszystkich realizowanych w tym roku przez koncern inwestycji w udoskonalenie produkcji i ochronę środowiska to 1 mld zł.

- 17 października - Inauguracyjny rejs PLL LOT dreamlinerem z Warszawy do Seulu w Korei Południowej.

- 20 października - Toyota ogłosiła, że w ciągu dwóch lat w swoje fabryki w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku zainwestuje 650 mln zł. Będą tam produkowane m.in. przekładnie do napędów hybrydowych oraz nowe silniki.

- 24 października - Koncern Volkswagen otworzył w Białężycach k. Wrześni nową fabrykę, gdzie od 2018 r. będzie produkował rocznie 100 tys. sztuk nowej wersji dostawczego Volkswagena Craftera. Zakład będzie zatrudniał ok. 3 tys. osób. Całkowita wartość inwestycji to ok. 800 mln euro.

- 28 października - Komisja Europejska podjęła decyzję, dzięki której rosyjski Gazprom będzie mógł znacznie zwiększyć wykorzystywanie gazociągu OPAL, czyli lądowej odnogi Nord Streamu. Dotychczas Nord Stream wykorzystywany był w połowie, bo Gazprom miał ograniczony dostęp do korzystania z jego lądowej odnogi - właśnie gazociągu OPAL. Bruksela przekonuje, że krok ten poprawia konkurencyjność na rynku.

LISTOPAD

- 2 listopada - Firma Arca Capital Bohemia, należąca do grupy Arca Capital, której właścicielem jest słowacki finansista Pavol Krupa, wniosła do Komisji Europejskiej skargę na pomoc udzielaną przez państwo polskie kopalniom węgla kamiennego.

- 3 listopada - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku odnotowało ponad 200 mln zł zysku netto.

- 4 listopada - Mabuchi Motor, japoński producent komponentów motoryzacyjnych ogłosił decyzję o budowie nowego zakładu na terenie krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firma zainwestuje około 360 mln zł oraz utworzy 400 nowych miejsc pracy.

- 7 listopada - P.o. ministra skarbu Henryk Kowalczyk oddalił wniosek prezydent stolicy o 200 mln zł dotacji z funduszu reprywatyzacji.

- 8 listopada - PKP PLK zapowiedziało modernizację 182 przejazdów kolejowych w 16 województwach. Koszt Inwestycji wyniesie blisko 400 mln zł.

- 16 listopada - Uchwalona została przez Sejm ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, przewidująca powołanie KAS z połączenia służby celnej i organów skarbowych. To zmiana, która ma poprawić ściągalność podatków. KAS ma być wyposażona w "nowoczesne narzędzia informatyczne". Ma działać od 1 marca 2017 r. Na szefa KAS został w grudniu powołany wiceminister finansów Marian Banaś.

Posłowie przyjmują też tego dnia "dużą" nowelizacje ustawy o VAT, która ma doprowadzić do ograniczenia nadużyć i uszczelnienia poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych.

- 18 listopada - Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował "Konstytucję dla biznesu". Najważniejsze jej rozwiązania to: zasada "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone"; "działalność nierejestrowa" dla działalności na najmniejszą skalę; "ulga na start" dla początkujących przedsiębiorców; likwidacja numeru REGON; powołanie Rzecznika Przedsiębiorców.

Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu przeznaczenia przez polski rząd prawie 8 mld zł publicznych pieniędzy na procesy związane z restrukturyzacją górnictwa, m.in. zamykanie nierentownych kopalń, osłony socjalne dla górników oraz zabezpieczenie terenów pogórniczych.

Podczas szczytu klimatycznego ONZ w Marrakeszu zapada decyzja, że Polska będzie organizatorem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) w 2018 r. Polska organizowała już dwa szczyty klimatyczne ONZ - w 2008 roku w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

- 22 listopada - Komisja Europejska przekazała Polsce podpisane umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych. Wsparcie wyniesie ponad 8 mld zł.

- 24 listopada - Rząd przyjął przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa i projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalone zostały przez Sejm 15 grudnia. W myśl tych rozwiązań MSP zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił Prezes Rady Ministrów. Zarząd merytoryczny nad spółkami Skarbu Państwa przejmą poszczególni ministrowie, a zarząd nadzorczy - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wzmocniona też została rola Prokuratorii Generalnej.

- 28 listopada - Podczas posiedzenia Senatu senator Grzegorz Bierecki (PiS) zgłosił poprawkę do noweli ustawy o PIT, podnoszącą kwotę wolną od podatku dla najmniej zarabiających do 6,6 tys. zł. Wcześniej w tej samej nowelizacji proponowano utrzymanie jeszcze do końca 2017 roku dotychczasowej kwoty wolnej (3 tys. zł), mimo że TK orzekł w 2015 roku, że jest to sprzeczne z konstytucją. Jednak podczas Kongresu 590 w Rzeszowie wicepremier Morawiecki przyznał w rozmowie z PAP, że wysokość kwoty wolnej powinna być powiązana z dochodami. Poprawka została przyjęta przez Senat i zaakceptowana przez Sejm.

- 30 listopada - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom po raz pierwszy zaliczki w wysokości 70 proc. dopłat bezpośrednich (płacone były od 17 października). W sumie na konta rolników trafiło ok. 10 mld zł. Stało się tak mimo, że na początku roku Agencja miała kłopoty z systemem informatycznym, który nie był przygotowany do wypłaty dopłat w nowej perspektywie finansowej.

GRUDZIEŃ

- 2 grudnia - Grupa TDJ, główny akcjonariusz Famuru, stała się właścicielem większościowego pakietu akcji katowickiego Kopeksu. Tym samym doszła do skutku przygotowywana od wiosny tego roku konsolidacja własnościowa dwóch największych grup zaplecza górniczego. Wartość transakcji to 880 mln zł, z czego ok. 620 mln zł to zadłużenie Kopeksu, a ok. 260 mln zł - jego kapitalizacja.

- 3 grudnia - W województwie zachodniopomorskim wykryto wirusa ptasiej grypy. Choroba ta jest niegroźna dla ludzi, ale śmiertelna dla drobiu. Do 20 grudnia odnotowano już 8 ognisk tej choroby w fermach drobiu w woj. lubuskim oraz małopolski. Ptasia grypa po raz pierwszy pojawiła się w Polsce w 2006 r., kolejne ogniska stwierdzono także w 2007 r. Ptasia grypa przynosi duże straty dla branży drobiarskiej. Wystąpienie choroby oznacza wstrzymanie eksportu drobiu do krajów pozaunijnych. Polska jest największym producentem drobiu w UE i dużym eksporterem.

- 5 grudnia - GE Aviation i Lufthansa Technik poinformowały, że zbudują wspólnie w Środzie Śląskiej (Dolny Śląsk) centrum serwisowania silników lotniczych. Wartość inwestycji wyniesie 250 mln euro, powstanie ok. 600 nowych miejsc pracy.

- 6 grudnia - Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpili do zarządu firmy z wnioskiem o renegocjowanie zawartego jesienią ub. roku porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych i dającego w sumie ok. 2 mld zł oszczędności; zarząd JSW nie widzi obecnie możliwości renegocjacji porozumienia.

Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło 12-milionowego pasażera.

- 12 grudnia – Ministerstwo Energii przekazało stronie społecznej informację, że Polska Grupa Górnicza i Katowicki Holding Węglowy powinny zostać połączone. Szczegóły mają być znane do końca stycznia 2017 r.

Podpisana została pierwsza wiążąca umowa inwestycyjna w ramach programu "Mieszkanie Plus" na budowę 180 nowoczesnych mieszkań czynszowych w Białej Podlaskiej.

- 13 grudnia – Rząd przyjął projekt ustawy ws. budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Budowa nowej drogi wodnej ma się zakończyć w 2022 r., a jej koszt wyniesie ok. 880 mln zł.

- 15 grudnia - Polski rząd zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal, lądowego przedłużenia Nord Stream. Wcześniej decyzję tę zaskarżyła spółka zależna PGNiG.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji konwencji AGN, która koordynuje działania związane z rozwojem i budową sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu.

Sejm uchwalił kilka ustaw korzystnych dla rolników. Ustawa o ubezpieczeniach rolnych zwiększa dopłaty budżetowe do składek oraz wprowadza tzw. ubezpieczenia pakietowe od wszystkich ryzyk. Ustawa o promocji ma m.in. skuteczniej promować polskie produkty. Ustawa o sprzedaży detalicznej żywności przez rolników jest odpowiedzią na oczekiwania rolników, którzy chcą przetwarzać i sprzedawać produkty ze swojego gospodarstwa takie jak np. pierogi, dżemy, wędliny, sery masło czy pieczywo. Przychody z tej działalności do 20 tys. zł będą zwolnione z podatku.

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Narodowy Fundusz mieszkaniowy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego.

- 16 grudnia - Sejm, obradujący w sali kolumnowej bez udziału opozycji, przyjmuje budżet na 2017 r., w myśl którego polska gospodarka ma się w tym roku rozwijać w tempie 3,6 proc., a deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB. Opozycja kwestionuje ważność tego głosowania z uwagi na niemożliwość sprawdzenia kworum.