Podczas świadczenia usług dla inwestorów profesjonalnych DEGIRO zdało sobie sprawę, że profesjonalni klienci mają znacznie lepsze możliwości w porównaniu z klientami indywidualnymi. Jednakże broker nie widział powodu, aby taka sytuacja była kontynuowana. W 2013, DEGIRO udostępniło swoją platformę transakcyjną online w całej Europie dla klientów detalicznych, Porównując wyniki DEGIRO z pierwszej połowy 2015 oraz 2016 r., średni wzrost liczby klientów osiągnął poziom 80%, a tym samym DEGIRO zostało największym brokerem w Holandii, jednocześnie stając się jednym z dziesięciu największych w Europie.

W Polsce DEGIRO osiągnął wzrost 25%. Wyraźnie widać, że nasz kraj odstaje na tle innych państw, warto zaznaczyć, że Degiro oferuje te same usługi we wszystkich 18 krajach.

Od początku działalności DEGIRO zamierzało zostać członkiem Izby Domów Maklerskich (IDM), ale IDM nie zdecydowało się zaakceptować członka, który pobiera prowizje 90% mniejsze.

IDM, aktywnie chroni swojego udziału w rynku, skarżąc się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK argumentując odpowiedz do DEGIRO, właściwie zauważył, że agresywna polityka cenowa w tym przypadku może w rzeczywistości mieć korzystny wpływ dla samych klientów, obecne brokerzy muszą rozważyć zmianę swoich tabeli opłat.

W jaki sposób DEGIRO może być tak tanie?

Na stronie internetowej KNF każdy może sprawdzić informacje odnośnie DEGIRO, wprawne oko od razu zauważy, że DEGIRO jest holenderską jednostką nadzorowaną. Zasadniczo oznacza to, że DEGIRO korzysta z prawa europejskiego, które pozwala każdemu dobrze nadzorowanemu pośrednikowi finansowemu oferować swoje usługi we wszystkich państwach członkowskich. Ten akt prawny tworzy jednolity rynek europejski, który ma wiele korzyści dla wszystkich przedsiębiorstw w Europie, ponieważ stwarza większy rynek.

Jako przykładu użyjmy branży telekomunikacji. Przez wiele lat opłaty roamingowe w zakresie telekomunikacji były ogromne. Przez kilka minut rozmowy przez telefon, Konsumenci byli „karani” bardzo wysokimi opłatami. W roku 2007 Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu maksymalnych cen połączeń telefonicznych zarówno wychodzących, jak i przychodzących podczas pobytu za granicą. Po kolejnych szczytach i akceptacji pakietów legislacyjnych zaproponowanych przez Komisję w 2013 roku UE osiągnęła obniżki cen detalicznych w całej UE o 92%, a według najnowszych aktualizacji Komisja omawia, całkowite zakończenie pobierania opłat roamingowych w czerwcu 2017 r.

Podobny rozwój jak w branży telekomunikacyjnej pojawił się również w branży finansowej. Ponieważ regulacje stały się bardziej skuteczne oraz prostsze, obecnie instytucja finansowa może świadczyć usługi dla wszystkich członków wspólnoty. DEGIRO działa zgodnie z MiFID (dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) mająca na celu poprawę konkurencyjności na rynkach finansowych. UE poprzez stworzenie jednolitego rynku usług inwestycyjnych i działań zapewnia wysoki stopień konsekwentnej ochrony inwestorów na rynkach instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje instrumenty pochodne oraz różne produkty strukturyzowane. Zgodnie z dyrektywą MiFID, DEGIRO oferuje swoje usługi w 18 krajach w całej Europie.

Degiro bezpieczeństwo przede wszystkim.

Profesjonalni inwestorzy mają wysokie standardy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa czy dostępności do rynku. Dlatego też DEGIRO oferuje bezpośredni dostęp do rynków regulowanych takich Euronext, GPW i Xetra, jak i również do Giełd w Kanadzie, Tokyo czy Australii. Trading odbywa się, więc przy dostępie rzeczywistych akcji, nie poprzez syntetyczne instrumenty pochodne oferowane przez niektórych brokerów.

Poruszając kwestie bezpieczeństwa Degiro przechowuje aktywa klientów w odrębnym podmiocie prawnym. Podmiot ten służy, jako powiernik i nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej. Struktura ta pozwala na utrzymanie aktywów klientów oddzielnie od aktywów Degiro. Dla klientów profesjonalnych tego typu zabezpieczania są standardem, Degiro również oferuje to rozwiązanie dla klientów detalicznych.

DEGIRO również udostępnia środki debetowe dla klientów, jednak w bardzo konserwatywny sposób. Podczas gdy niektórzy klienci życzyliby sobie mniej konserwatywnego modelu ryzyka, firma nie stosuje kompromisu przy bezpieczeństwie klienta w celu osiągnięcia korzyści handlowych. DEGIRO nie jest porównywalne do brokerów CFD i Forex w tej kwestii.

Ponadto holenderski regulator przyjął system rekompensat dla inwestorów, który obejmuje aktywa do 20.000 Euro dla klientów licencjonowanych firm.

Działania wśród Polskich klientów

Pomimo przeciwności DEGIRO nie zamierza rezygnować z rozwoju w Polsce. „Przeciwności, jakie doświadczyliśmy w Polsce mają charakter tymczasowy”. Deklaruje Gert Holstege, dyrektor Europy Środkowej i Wschodniej z DEGIRO. Z populacją niemal 40 milionów mieszkańców, Polska jest ogromnym rynkiem dla DEGIRO. Polska gospodarka rośnie stabilnie od 1992 r. Zaufanie do DEGIRO również wyraźnie wzrasta, DEGIRO „Modernizując branżę maklerską nie pominie Polski” wygląda na to, że w krótkim czasie wielu innych polskich inwestorów zostanie uwolniona od nadmiernych prowizji płaconych maklerom.