Przedsiębiorstwo musi dokonać kolejnej akwizycji, by zrealizować ambitny plan finansowy. Trwa poszukiwanie firmy do przejęcia.
W ciągu dwóch lat przychody Amiki mają wynieść 3,4 mld zł. Wynik EBITDA – 300 mln zł. Po trzech kwartałach tego roku jest to odpowiednio 1,8 mld zł i 149,9 mln zł.
– Nasz plan na 2016 r. to przychody na poziomie 2,5 mld zł i wynik EBITDA przekraczający 200 mln zł. Realizacja celów na 2018 r. wymaga jednak przeprowadzenia kolejnych przejęć w relatywnie krótkim okresie – wyjaśnia Piotr Skubel, wiceprezes ds. strategii w zakładach Amica.