Z Marcinem Roszkowskim rozmawiał Marceli Sommer
W polskiej debacie polityka klimatyczna bywa traktowana jako pewna abstrakcja czy wręcz fanaberia urzędników z Brukseli. Tymczasem cele unijne: neutralność klimatyczna, a zwłaszcza przyjęty niedawno cel co najmniej 55 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., mają też dla nas coraz bardziej realne konsekwencje.