Wraz z fluktuacjami na rynku wymian walutowych w tym okresie spowodowało to spadek rosyjskich rezerw walutowych o 97,6 mld dolarów - poinformował Ignatiew w Dumie Państwowej, niższej izbie rosyjskiego parlamentu.

Ignatiew powiedział również, że do 1 listopada Rosja obniżyła udziały w dwóch amerykańskich agencjach gwarancyjnych kredytów hipotecznych Fanny Mae i Freddie Mac, z 65,6 mld do 20,9 mld dolarów. Obie firmy borykają się kłopotami od początku kryzysu finansowego.

Rosja jest w posiadaniu 100 mld dolarów wierzytelności emitowanych przez instytucje powiązane z rządem USA

Rosyjscy urzędnicy ujawnili w lipcu, że Rosja jest w posiadaniu 100 mld dolarów wierzytelności emitowanych przez instytucje powiązane z rządem USA, w tym papierów dłużnych Fanny Mae i Freddy Mac. Rosjanie zapewniają, że w odróżnieniu od akcji, których ceny w ostatnim czasie spadają, wartość lokat w wierzytelności rządowe pozostaje stabilna.