"W trakcie sprzedaży obligacji, zakończonej w kwietniu b.r. bank Lehman Brothers otrzymywał bardzo wysoki rating inwestycyjny 'A' (wyższy niż ma Polska). Sprawa Lehman Brothers nie ma wpływu na stabilność i wyniki finansowe banku" - poinformował bank.

Zegarłowicz zapewnił, że bank jest w stałym indywidualnym kontakcie z klientami, którzy nabyli papiery amerykańskiego banku i dostarcza im wszelkie dostępne informacje na temat sprawy Lehman Brothers oraz świadczy pomoc prawną w wyjaśnieniu sytuacji.

Środowy "Dziennik" napisał, że mimo zapewnień bankowców, w tym prezesa zarządu Banku Handlowego Sławomira Sikory, że w Polsce nie ma problemu z toksycznymi papierami wartościowymi, to Bank Handlowy sprzedawał swoim klientom ryzykowne obligacje Lehman Brothers.

Gazeta podała, że Komisji Nadzoru Bankowego (KNF) wezwie bank do przekazania informacji, ile obligacji Lehmana zostało sprzedanych w Polsce.