Sąd oddalił odwołanie Telekomunikacji Polskiej (TP) od wyroku sądu II instancji, który utrzymał nałożone na TP przez UOKiK 20 mln zł kary za uchylanie się przez operatora od podpisywania umów z niezależnymi dostawcami usług internetowych.

Zdaniem UOKiK Telekomunikacja Polska w latach 1996 - 2004, nie chcąc podpisywać umów z innymi operatorami - którzy mogliby oferować internet z wykorzystaniem infrastruktury TP - naruszyła zasady wolnej konkurencji. Kara została nałożona na operatora w styczniu 2004 r.

"Uchylanie się TP od podpisywania umów o współpracy z niezależnymi dostawcami internetu narusza konkurencję"

UOKiK uznał, że uchylanie się TP od podpisywania umów o współpracy z niezależnymi dostawcami internetu (oferowanego za pośrednictwem modemu) stanowi praktykę naruszającą konkurencję i nakazał jej zaniechania. Urząd nałożył na spółkę 20 mln zł kary.

Według Urzędu pierwsze wnioski od operatorów w tej sprawie wpłynęły do TP już w 1996 r. Prezes UOKiK nie zgodził się z przytaczanym przez TP argumentem, że przeszkodą w podpisaniu umów międzyoperatorskich był brak aktów wykonawczych ministra infrastruktury.

Zdaniem organu antymonopolowego, umowy między operatorami były wtedy regulowane rozporządzeniem w sprawie łączenia sieci telekomunikacyjnych z grudnia 2003 r.

Rzecznik prasowy TP Wojciech Jabczyński powiedział dziś, że wyrok sądu jest ostateczny i w związku z tym firmie nie pozostaje nic innego, jak go wykonać.