Sejm zmienił ustawę o BFG w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z tą nowelizacją, gwarancje dla depozytów bankowych zostaną zwiększone do 50 tys. euro (około 178 tys. zł) i będą gwarantowane w stu procentach.

Gwarancje 50 tys. euro mają dotyczyć jednej osoby i depozytów w jednym banku

Jeżeli zatem ktoś ma większe oszczędności, ale umieści je na kontach w kilku bankach (do 50 tys. euro w każdym), to gwarancje obejmą wszystkie zgromadzone środki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez BFG. Obecnie kwota depozytu nieprzekraczająca równowartość 1 tys. euro jest gwarantowana w całości. Natomiast w przypadku depozytów wyższych niż tysiąc euro, kwota w przedziale od tysiąca do 22,5 tys. euro gwarantowana jest w 90 proc.

Teraz nowelizacja ustawy będzie przekazana do podpisu prezydentowi.