Automatyczne przedłużanie umowy AC to nowość na naszym rynku. Wcześniej znane były rozwiązania, w których w ubezpieczeniach mienia mieliśmy gratisową ochronę w ciągu miesiąca od zakończenia się poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dzięki temu firmy czy klienci indywidualni mogli zapomnieć o przedłużeniu umowy, a i tak mieli ochronę. BRE Ubezpieczenia poszło jednak dalej.

- Naszą ideą było wprowadzenie mechanizmu, w którym klient co roku nie będzie musiał myśleć o zawarciu nowej umowy, wypełniać formularzy itp. Jeśli nie zrobi nic, umowy OC - z mocy prawa i AC - zgodnie z naszymi warunkami ubezpieczenia, będą przedłużane automatycznie - mówi Paweł Zylm, prezes BRE Ubezpieczenia, sprzedającego polisy pod marką Go!Direct.

Jego firma przewiduje, że umowa AC zawarta na 12 miesięcy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeśli klient (lub towarzystwo) na 14 dni przed jej wygaśnięciem nie przekaże informacji o tym, że nie chce przedłużać umowy.

- Na sześć tygodni przed upływem okresu ubezpieczenia przesyłamy klientowi informację o tym mechanizmie - mówi Paweł Zylm.

Problem w tym, że przez cztery tygodnie może zapomnieć o tym terminie. Jeśli klient spóźni się choć dzień, umowa zostanie przedłużona. Pewną niedogodnością jest to, że trzeba to zrobić na piśmie. Dobrze, że chociaż towarzystwo za datę wpływu uznaje datę stempla pocztowego. Jeśli chcemy to zrobić mailem, musi to być pismo odręcznie podpisane i zeskanowane. Mało tego, w ogólnych warunkach nie znaleźliśmy zapisu, w jaki sposób można odstąpić od przedłużonej umowy.

- Takiego zapisu rzeczywiście nie ma, ale można to jednak zrobić na warunkach odstąpienia kodeksowego. Poza tym nasze procedury przewidują, że jeśli 14 dni od dnia przedłużenia umowy klient poinformuje nas, że nie chce automatycznego przedłużenia - zwracamy mu pobraną całą składkę - deklaruje Paweł Zylm.

Na szczęście klienci zmieniający towarzystwo i mający pakiet z OC komunikacyjnym muszą pamiętać o rozwiązaniu umowy na dzień przed jej wygaśnięciem (pod rygorem zawarcia kolejnej na 12 miesięcy, bez żadnych możliwości rozwiązania). Wtedy towarzystwo zorientuje się, że klient nie chce przedłużać umowy i jest szansa, że zgodnie z deklaracjami prezesa nie będzie robiło problemu z anulowaniem automatycznego przedłużenia polisy AC.

14,5 mln zł składek

47,5 tys. polis pozyskało BRE Ubezpieczenia i jego partnerzy w ramach platformy sprzedaży polis komunikacyjnych w systemie direct po III kwartałach 2007 r.

ZE STRONY PRAWA

Zgodnie z art. 812 par. 4 k.c., jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni (osoby fizyczne) lub 7 dni (firmy) od dnia zawarcia umowy. Jednak odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Marcin Jaworski

marcin.jaworski@infor.pl