"Działanie to jest realizacją jednego z celów określonych w Strategii regulacyjnej Prezesa UKE na lata 2008-2010, którym jest poprawa przejrzystości i zgodności z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne" - czytamy w komunikacie.

Urząd poinformował, że do 14 listopada będzie przyjmować opinie nt. tego projektu od uczestników rynku telekomunikacyjnego.

Kalkulator internetowy UKE ma ułatwiać użytkownikowi dokonanie świadomego wyboru oferty najlepiej odpowiadającej jego potrzebom.