Szacunek, odpowiedzialność, przejrzystość. Hasła te mogą brzmieć banalnie, jednak wdrożenie ich w życie pod postacią kodeksu etycznego szybko zmieni wizerunek twojej firmy. I to nie tylko z punktu widzenia partnerów biznesowych, lecz także samych pracowników. Docenią oni rangę przedsiębiorstwa, w którym zostali zatrudnieni, co przełoży się bezpośrednio w większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Celem każdej firmy jest osiągnięcie jak największych zysków. Jednak każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tzw. etyce biznesu. Jest to bowiem integralna część sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę. Określa ona standardy pracy wewnątrz firmy, relacje z klientami i parterami biznesowym oraz ich rolę w społecznościach. Możemy wymienić kilka czynników etycznego funkcjonowania firmy. Będzie to przede wszystkim uczciwość na każdym etapie kontaktu biznesowego-wewnętrznego oraz zewnętrznego, odpowiedzialność za każde działanie biznesowe, szacunek w biznesowym postępowaniu, determinacja w przestrzeganiu etyki i obowiązujących w firmie norm oraz zaangażowanie pracowników w etyczne postępowanie.

Co się stanie, gdy zabraknie etyki?

Konsekwencje mogą być poważne. Stracimy nie tylko zaufanie publiczne, lecz także naszych własnych pracowników. Naruszenia norm etycznych mogą pociągać za sobą głośne procesy sądowe, które negatywnie wpłyną na wizerunek prowadzonego przedsiębiorstwa. Nie możemy zapomnieć również o społecznych konsekwencjach braku norm etycznych, które związane będą z lokalnymi szkodami takimi jak redukcja miejsc pracy, zwiększanie się stopy bezrobocia oraz utrata reputacji.

Trzymaj porządek w firmie

Bardzo ważne z punktu widzenia pracodawcy jest odpowiednie zarządzanie strukturą pracowników oraz wykształcenie w nich zachowań, które przekładać będą się nie tylko na pozytywną atmosferę wewnątrz przedsiębiorstwa, lecz wpłyną także na zwiększanie osiąganych zysków. Podstawą biznesowej etyki jest bowiem zaufanie. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, wzrost wskaźnika zaufania o 10 punktów procentowych zwiększyłby roczną stopę dochodu na osobę z 1,9 proc. do 2,4 proc, co oznacza dynamikę wzrostu gospodarczego o ok. jedną czwartą.

Przestrzeganie zasad etyki minimalizuje również podejmowanie niewłaściwych lub nieuczciwych decyzji biznesowych.

- W ten sposób możemy ustrzec się zachowań, które budzą wątpliwości, których konsekwencje mogą być o wiele bardziej szkodliwe niż mogłoby to się wydawać – kontrole organów nadzoru, kary, grzywny, zaostrzenie regulacji. Zapobiegamy przypadkom nieuczciwych praktyk biznesowych, zmniejszamy też prawdopodobieństwo, że zostaniemy o taką działalność posądzeni. – tłumaczy Gabriela Bar, Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Provident Polska S.A.

Zasady etyki stanowią więc ważny system kontroli wewnętrznej. Zapewniają one odpowiednie mechanizmy nadzoru, które zmniejszają ryzyko i wspierają pracowników w pełnieniu obowiązków.

Co ciekawe, firmie która traktuje swoich pracowników odpowiedzialnie i etycznie łatwiej będzie pozyskać kolejnych, rzetelnych pracowników. To oni bowiem obok klientów stanowią najważniejsza grupa interesariuszy przedsiębiorstwa. Ważne jest więc, by zapewnić zbiór polityk i procedur określających jasno zasady współpracy wewnątrz i na zewnątrz firmy, który funkcjonować będzie jako swoisty kodeks etyczny.

Firmowy dekalog

Kodeks etyczny nie musi być odpowiednikiem z dziesięciu przykazań. Powinien jednak stanowić fundament tego, w jaki sposób prowadzimy biznes. Jego przepisy dotyczyć mają nie tylko pracowników, ale również naszych kontrahentów czy klientów. W firmie Povident Polska S.A. kodeks etyki stanowi kluczowy element systemu kontroli wewnętrznej pracowników. Przedstawiono w nim wzorzec postępowania zarówno w relacjach biznesowych, jak i społecznych. Co równie istotne, kodeks zapewnia pracownikom ich podstawowe prawa: stwarza możliwości rozwoju i kariery, uznaje równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym, gwarantuje równe szanse w rekrutacji, zapewnia rozsądne wynagrodzenie i godziny pracy. Provident w swoim kodeksie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pracowników, szanuje ich poglądy oraz wprowadza mechanizmy umożliwiającego odważne mówienie o niewłaściwym postępowaniu w firmie.

Pracownicy w rzetelnej firmie powinni mieć zagwarantowane prawa, lecz muszą również sumiennie wypełniać swoje obowiązki. W kodeksie etycznym, Provident Polska S.A wymienia szacunek, odpowiedzialność, uczciwość oraz znajomość obowiązujących zasadach jako te podstawowe. Wymaga się od nich również znajomości polityki spółki czy obowiązku ujawniania konfliktów interesów. Ze zdecydowaną krytyką spotyka się korupcja oraz narażanie innych pracowników na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu.

W kodeksie etyki Provident Polska S.A znalazło się również miejsce na prawa klientów. Spółka zobowiązuje się między innymi nie zachęcać ich do zakupu produktów, których nie potrzebują i nie namawiać do wzięcia wyższej pożyczki. Firma deklaruje również, że dane osobowe klientów nie będą udostępniane, a szczególna uwaga poświęcona zostanie na jak najdokładniejsze poinformowanie o prawach im przysługującym.

Bądź rzetelnym partnerem

Na sam koniec warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak na prawdę powinniśmy przestrzegać etyki w biznesie? Odpowiedź jest prosta. Zbudujemy w ten sposób pozycję rzetelnego partnera, z którym będzie warto podjąć współpracę oraz uczciwego pracodawcy, który odpowiedzialnie traktuje swoich pracowników i takiego samego postępowania oczekuje od nich. Etyka w biznesie zapewni twojemu przedsiębiorstwu długofalowe relacje firmy z jej otoczeniem i ochroni ją przed niewłaściwymi decyzjami, które nie zawsze wynikają ze złej woli pracowników.

Zobacz serwis CSR - etyka w biznesie

Materiał powstał przy współpracy z: