Nazwa DFDS jest skrótem „Połączonych Spółek Żeglugi Parowej”. Armator istnieje od 1866 roku i zajmuje się żeglugą handlową i promową na Bałtyku, Morzu Północnym i Kanale La Manche. Dysponuje 55 statkami, w tym 4 dużymi promami pasażersko-samochodowymi. Przed dwoma laty DFDS uzyskał tytuł „Czołowego Operatora Promowego w Europie”. Spółka zatrudnia około 5 tysięcy osób.

Zainteresowanie Duńczyków Polferries wynika z ich strategii rozbudowy sieci połączeń żeglugowych poprzez dokonywanie zakupów mniejszych spółek armatorskich.

Polska Żegluga Bałtycka Polferries z siedzibą w Kołobrzegu obsługuje dwie linie pomiędzy Polską a Szwecją i dysponuje trzema statkami, w tym dwoma dużymi promami pasażersko-samochodowymi. Próby jej sprzedaży lub prywatyzacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa trwają już od kilku lat.