Nowelizacja zawiesza też waloryzację środków na dofinansowanie zadań projakościowych i zmienia sposób finansowania infrastruktury kolejowej.

Za uchwaleniem nowelizacji było 232 posłów, przeciwko 70, a 3 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości, których nie ma w Sejmie.