Konkurujące do tej pory ze sobą cztery firmy latem 2011 roku jednocześnie podniosły ceny swoich usług średnio o 42 procent. Według włoskiego urzędu antymonopolowego, wszystkie wskazuje na to, że działały one w porozumieniu, co jest niedopuszczalne. Stąd grzywna na łączną sumę ponad ośmiu milionów euro.

Kara byłaby wyższa, gdyby nie kłopoty finansowe ukaranych przedsiębiorstw, podkreśla urząd. Porozumienie obowiązywało do końca sezonu 2011 roku. Niestety, jak zwracają uwagę organizacje konsumentów, podwyżki pozostały. Od samego początku uskarżały się na nie władze samorządowe Sardynii twierdząc, że wpłynęły one w znaczący sposób na spadek liczby turystów.