"Największy wpływ na zmianę PDP w I kwartale 2013 miała zmiana zadłużenia Skarbu Państwa (po konsolidacji wzrost o 31.114,7 mln zł, tj. o 4,0%), co wynikało przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 30,8 mld zł (w tym 24,4 mld zł deficytu budżetu państwa i 3,2 mld zł deficytu budżetu środków europejskich)" - głosi komunikat.

Resort podkreśla jednak, że wysoki poziom potrzeb pożyczkowych jest zjawiskiem typowym dla I kwartału - w I kwartale lat 2011-2012 wynosiły one odpowiednio 24,5 mld zł i 25,0 mld zł.

W komunikacie podano, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł 917,75 mld zł i wzrósł w I kw. br. o 3,5%.

"Podobnie jak w przypadku PDP, wzrost EDP w I kwartale 2013 oraz w 2012 r. wynikał głównie ze wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa" - czytamy dalej.

Ministerstwo podało także, że 92,2% państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,0%. Z 7,6% przypadających na podsektor samorządowy, 7,3% stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

"Wzrost państwowego długu publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 31,1 mld zł, tj. o 4,0%,
- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 0,9 mld zł, tj. o 1,3%,
- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społ. o 0,8 mld zł, tj. o 36,0%" - czytamy także w komunikacie.