Aż 37 proc. z nich wskazało nasz kraj jako najatrakcyjniejsze miejsce do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy postrzegani znacznie lepiej niż inne kraje regionu – drugie w kolejności Czechy wskazało 15 proc. badanych, zaś trzecie w zestawieniu Węgry zaledwie 8 proc.

Dobra opinia o Polsce przedkłada się na liczbę inwestycji ulokowanych w naszym kraju. W ubiegłym roku przyciągnęliśmy o 22,3 proc. więcej inwestycji zagranicznych niż rok wcześniej, co jest najlepszym wynikiem w Europie. Dzięki inwestycjom w 2012 r. powstało o 67,3 proc. więcej miejsc pracy niż w 2011 r., co także stawia nas na pierwszym miejscu w regionie i trzecim w całej Europie.

Ale pod względem udziału w inwestycyjnym torcie, wartym w ubiegłym roku 293,5 mld dol., daleko nam jeszcze do liderów. Nasz kraj przyciągnął 3,9 proc. inwestycji, dla porównania najlepsza pod tym względem Wielka Brytania – 18,4 proc.

Cała Europa Środkowo-Wschodnia to czwarty pod względem atrakcyjności region inwestycyjny na świecie. W ubiegłym roku w tej części kontynentu dzięki inwestycjom zagranicznym powstało więcej miejsc pracy niż w całej Europie Zachodniej.