"Jesteśmy gotowi do przedyskutowania każdego tematu z inwestorami, nawet tego dotyczącego ceny oferowanej w wezwaniu" – powiedział w rozmowie z „Parkietem", główny akcjonariusz Grupy Acron, Wiaczesław Mosze Kantor. Kantor nie ujawnia, do jakiego poziomu mógłby podnieść cenę. Według gazety, główny akcjonariusz rosyjskiego holdingu chemicznego, który spotkał się trzy dni temu z ministrem skarbu, czuje się bliższy zakończenia wezwania z sukcesem.

„Jesteśmy optymistami. Ta pewność bierze się z przekonania, że stosunek polityków może się zmienić" – powiedział Kantor. Dodał, że wezwanie będzie kontynuował dopóki nie straci przekonania, że to dobra dla wszystkich stron transakcja. "Parkiet" podkreśla, że od początku wezwania problemem jest cena, a akcjonariusze Tarnowa gremialnie orzekli, że 36 zł za walor spółki to zbyt mało. Sugerowali, że cena powinna być nawet o 8 – 9 zł wyższa. Także resort skarbu negatywnie wypowiadał się o propozycji Rosjan. Zdaniem analityków skłonić resort do sprzedaży pakietu mogłoby podniesienie ceny przez Acron do 45 zł.

Większej premii nie przewidują, gdyż dla rosyjskiego inwestora ta transakcja też musi być korzystna, więc nie będzie skłonny zapłacić więcej. Według rzeczniczki MSP Magdaleny Kobos, jeśli zmienią się okoliczności [cena-przyp. ISB], to resort przystąpi do analizy oferty od początku. Rzeczniczka zaznaczyła jednak, że resort jednoznacznie określił wcześniej swoje stanowisko w tej sprawie, mówiąc, że odpowiedź na wezwanie będzie negatywna ze względu na strategię Azotów, a cena nie jest czynnikiem decydującym. Znaczenie ma szereg elementów, m.in. kondycja firmy i jej relacje z kontrahentami, a także fakt, jak pozytywna czy negatywna odpowiedź wpłynęłaby na rynek. „Na razie żadna z tych rzeczy nie uległa zmianie" – podsumowała Kobos.

Za pośrednictwem spółki zależnej Norica Holding S.à r.l., Grupa Acron chce nabyć akcje, zapewniające maksymalnie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZAT. Cena oferowana w wezwaniu to 36 zł za jedną akcję. Zapisy na sprzedaż akcji inwestorzy mogą składać w placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK, oraz oddziałach Banku Zachodniego WBK. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że nie odpowie na wezwanie. Skarb ma 32% akcji spółki, dających analogiczną liczbę głosów na WZ.

Tymczasem akcjonariusze ZAT na walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 14 lipca, mają decydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 48.086.583 akcji serii D bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Grupa Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce miała 461,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 390,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5338,03 mln zł wobec 1901,78 mln zł rok wcześniej.