Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem największy wzrost sprzedaży wystąpił w transporcie samochodowym (o 12,5 proc.).

W okresie pięciu miesięcy tego roku w jednostkach transportu ogółem sprzedaż usług była o 9,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest nadal ujemny, gorszy od notowanego przed miesiącem.

"Nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem są oceny bieżącego popytu. Firmy zgłaszają dalszy spadek sprzedaży i pogorszenie sytuacji finansowej. Przedsiębiorstwa formułują negatywne prognozy w zakresie popytu i sprzedaży (wobec pozytywnych wskazań w poprzednich miesiącach). W najbliższych miesiącach spodziewany jest dalszy spadek zatrudnienia i niewielki wzrost cen usług transportowych" - napisano.