Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja wyniosła 2 mln 13,9 tys. osób.