W całym 2011 r. deficyt ten wyniósł 14,7 mld euro.

W 2011 r Polska wyeksportowała za prawie 59 mld dolarów, importowała za 64 mld dolarów

GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w tym okresie 58,9 mld USD, a import 63,9 mld USD (spadek odpowiednio o 1,8% i o 4,0%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 5,0 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 6,5 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 24,9 mld zł (minus 7,6 mld USD, minus 5,8 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 17,3 mld zł (minus 5,4 mld USD, minus 4,0 mld euro).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 26,2 mld zł (8,0 mld USD, 6,1 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 30,0 mld zł (9,2 mld USD, 7,0 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,1% (w tym UE 77,2%), a w imporcie 64,1% (w tym UE 56,9%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,3%) i 67,5% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie ub. roku" - podano w komunikacie. 

Jedna czwarta polskiego eksportu - do Niemiec

"Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,5 pkt i wyniósł 25,8%, a w imporcie – o 0,6 pkt i stanowił 21,4%. Dodatnie saldo wyniosło 5,1 mld zł (1,6 mld USD, 1,2 mld euro), wobec 3,4 mld zł (1,2 mld USD, 0,9 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku" - czytamy dalej.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, do Niderlandów, W. Brytanii, Republiki Czeskiej, na Słowację, do Niemiec i Francji, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Republiki Czeskiej, Chin, Niderlandów, Republiki Korei i Niemiec.

Natomiast spadek obrotów w eksporcie odnotowano z Włochami i Szwecją, a w imporcie z Francją, Włochami i W. Brytanią, podał także GUS.