Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników.

"Gdyby ten błąd nie został wyeliminowany, wierzycielom przysługiwałyby niższe odsetki od obecnie obowiązujących. To jeszcze bardziej utrudniłoby walkę z zatorami płatniczymi" - mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan.

Ministerstwo pracuje nad zmianami w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. "Narzucanie sztywnych terminów płatności firmom niewiele pomoże. Potrzebne są rozwiązania systemowe w zakresie regulacji podatkowych. Niestety, minister finansów blokuje zmiany, czym przyczynia się do potęgowania zatorów płatniczych" - uważa Andrzej Malinowski, szef Pracodawców RP.