Wstępnie szacowano wartość indeksu na 45,9 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w maju 2012 r. 46,7 pkt. wobec 46,9 pkt. w kwietniu - podano w końcowych wyliczeniach.

Wstępnie szacowano wskaźnik na 46,5 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2.000 firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, wyniósł w maju 2012 roku 51,8 pkt. wobec 52,2 pkt. na koniec kwietnia - podano w końcowych wyliczeniach.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 52,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, wyniósł w maju 2012 roku 45,1 pkt. wobec 45,2 pkt. na koniec kwietnia - podano w końcowych wyliczeniach.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 45,2 pkt.