W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły o 42,6 proc. i wyniosły 457 mln 153,2 tys. zł.

WIG spadł o 0,32 proc. i wyniósł 39278,24 pkt, mWIG40 spadł o 0,49 proc. i wyniósł 2379,26 pkt, sWIG80 spadł o 0,10 proc. i wyniósł 9671,68 pkt, WIGdiv spadł o 0,51 proc. i wyniósł 937,32 pkt, a WIG-Plus spadł o 0,09 proc. i wyniósł 816,59 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: KGHM (77,0 mln zł), KERNEL (51,0 mln zł), CEZ (31,3 mln zł), PKNORLEN (25,1 mln zł),PKOBP (22,9 mln zł).

Największe wzrosty w notowaniach ciągłych odnotowały akcje spółek: BIOTON (12,5 proc.), CCIINT (9,8 proc.), GRAAL (9,6 proc.), NORTCOAST (8,7 proc.), CHEMOS (8,0 proc.).

Największe spadki w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: ATLANTIS (14,0 proc.), PRONOX (12,5 proc.), MAKARONPL (9,8 proc.), IQP (8,8 proc.), PCCINTER (7,8 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty spadły o 13,7 proc. i wyniosły 702 mln 267,1 tys. zł.

Na rynku obligacji obroty spadły o 68,0 proc. i wyniosły 349,5 tys. zł.

Na rynku notowań jednolitych wzrosły kursy pięciu spółek, kurs żadnej nie spadł, kurs pięciu się nie zmienił, a akcjami czterech nie handlowano. Obroty wzrosły o 109,7 proc. i wyniosły 320,6 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 65 spółek, 102 spadł, 83 się nie zmienił, a akcjami 125 nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji wzrosły o 13,3 proc. i wyniosły 2 mln 389,5 tys. zł.