Grupa KGHM Polska Miedź miała 3568,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 1266,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4383,09 mln zł wobec 1536,02 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5386,92 mln zł wobec 5051,24 mln zł rok wcześniej.