Oznacza to spadek oczekiwanej inflacji o 0,96 pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,1% w styczniu 2012 r. wobec 4,6% w grudniu 2011 r. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2012 roku wynoszą dla euro 4,22 zł, a dla dolara – 3,25 zł.

W porównaniu z poprzednim miesiącem złoty wzmocni się o 20 gr wobec euro, a wobec dolara - o 16 gr. Na rynku walutowym we wtorek przed godz. 12-tą za euro płacono 4,16 zł, a za dolara - 3,10 zł.