W grudniu ub.r. proces prywatyzacji Lotosu zakończył się bez rozstrzygnięcia, po tym, gdy do resortu skarbu nie wpłynęła żadna oferta wiążąca w sprawie zakupu akcji gdańskiej rafinerii.

"Na chwilę obecną żadne decyzje dotyczące Grupy Lotos nie zostały podjęte. Myślę, że w najbliższym półroczu takiej jednoznacznej decyzji co do przyszłości Lotosu i przyszłego właściciela minister skarbu nie podejmie. Oczekuję, że Lotos skupi się na zwiększeniu wydobycia ropy naftowej i zwiększeniu swojego zaangażowania w poszukiwanie gazu" - powiedział podczas obrad komisji Bury. Dodał, że być może do projektów wydobywczych Lotos powinien znaleźć partnera, który dysponuje odpowiednimi technologiami.

Co dalej z Lotosem - są dwa warianty

Odnosząc się do kwestii prywatyzacji koncernu, poinformował: "Są analizowane różne scenariusze. Rozważamy zarówno wariant kolej próby sprzedaży akcji Lotosu inwestorowi strategicznemu, możliwości zbycia akcji przez giełdę inwestorom rozproszonym, (...) a także wariant mieszany - część akcji trafiłaby do inwestora strategicznego, a część sprzedalibyśmy przez giełdę. Są rozważane różne warianty" - zaznaczył.

Bury podkreślił też, że pomysł ewentualnego połączenie PKN Orlen i Grupy Lotosu nie wyszedł z resortu skarbu.