"Podtrzymujemy stanowisko wyrażane miesiąc temu, że obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne" - powiedział Belka.

Z kolei członek RPP Zyta Gilowska dodała, że obniżki stóp procentowych NBP są mniej prawdopodobne niż ich podwyżki.

"Podtrzymujemy stanowisko, że obniżki są mniej prawdopodobne niż podwyżki" - powiedziała Gilowska.