Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwał podwyższenia stóp procentowych na lutowym posiedzeniu RPP

RPP obserwuje inflacje i koniunkturę

W ocenie ekspertów, podwyższona niepewność w kwestii kształtowania się koniunktury w najbliższych miesiącach oraz utrzymująca się podwyższona inflacji skłoniła większość Rady do podtrzymania strategii wyczekiwania i obserwacji bieżących wskaźników.

Ponadto w ważnym argumentem przemawiającym za stabilizacją stóp jest również zbliżająca się projekcja inflacyjna, która jest dla członków władzy monetranej podstawowym źródłem analiz wspierających proces decyzyjny RPP.

Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%.