Rok 2011 był niezwykle udany dla branży windykacyjnej. Z ankiety przeprowadzonej przez gazetę giełdy (wzięło w niej udział 13 spółek, w tym 11 notowanych na GPW i NewConnect) wynika, że ub. roku do firm windykacyjnych trafiły sprawy o wartości ponad 14,6 mld zł. Jest to o ponad 76 proc. więcej niż w 2010 r.

Rosną także wyniki finansowe windykatorów. Analitycy spodziewają się rekordowego zysku branży za 2011 r. Po trzech kwartałach minionego roku łączny zysk netto giełdowych spółek windykacyjnych wyniósł 120 mln zł.

Niestety te wyniki to przede wszystkim efekt coraz większych kłopotów Polaków z długami. Według ostatniego raportu InfoDług na koniec 2011 r. liczba osób nieregulujących terminowo zobowiązań przekroczyła 2 miliony. Łączna kwota zaległych płatności wyniosła niemal 35,5 mld zł. Oznacza to, że w ciągu minionego roku długi Polaków wzrosły o ponad 10 mld zł.