W ciągu najbliższych kilku tygodni klienci Play zyskają dostęp do sieci Orange w przypadku braku zasięgu sieci własnej, szczególnie na terenach słabiej zaludnionych.

Umowa o roamingu krajowym między obydwoma operatorami została podpisana w lipcu 2010 r. Do tej pory jednak ruch klientów Play, odbywający się z wykorzystaniem sieci radiowej Orange, był relatywnie niewielki i ograniczony terytorialnie.

Korzystając z możliwości, jakie daje konkurencja na rynku hurtowym, obie strony postanowiły rozszerzyć współpracę i podpisały w listopadzie 2011 r. aneks do umowy, w wyniku którego znacznie zwiększy się wielkość ruchu telekomunikacyjnego klientów Play, obsługiwanego przez sieć Orange. Pozwoli to operatorowi sieci Play zdywersyfikować swoje usługi realizowane za pomocą roamingu krajowego i lepiej zarządzać jego kosztami. Klienci Play zyskają możliwość korzystania z sieci aż trzech operatorów.

"Rozszerzenie roamingu krajowego z Play jest dla nas nie tylko źródłem zwiększenia przychodów, ale ważnym krokiem w rozwoju współpracy międzyoperatorskiej oraz potwierdzeniem zaufania dla jakości usług oferowanych w sieci Orange" - powiedział cytowany w komunikacie Mariusz Gaca, prezes PTK Centertel i Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów.

"Z przyjemnością ogłaszamy zawarcie tej umowy, dzięki której będziemy mogli oferować naszym klientom jeszcze lepsze usługi. W ten sposób klienci PLAY będą mieli możliwość korzystania z trzech różnych sieci - PLAY, PLUS i ORANGE. Inni operatorzy decydują się na dzielenie sieci, żeby ograniczać koszty, naszym celem jest poprawa jakości" - powiedział cytowany w komunikacie prezes P4 Jorgen Bang-Jensen.

Proces technicznego wdrażania ustaleń między operatorami potrwa kilka najbliższych tygodni. Uruchomienie dostępu do sieci Orange zostanie zrealizowane w sposób nie wymagający żadnych zmian w telefonach ani na kontach abonenckich klientów sieci Play.