Analitycy szacowali wzrost PKB w III kw. kdk na 0,2 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w III kw. 2011 o 1,4 proc., po wzroście w II kw. o 1,6 proc. Tu szacowano wzrost PKB na 1,4 proc.