"Uzyskaliśmy od Komisji Europejskiej zielone światło dla pierwszego w Polsce projektu sieci szerokopasmowej, czyli dostaliśmy notyfikację pomocy publicznej dla tego przedsięwzięcia. To największa inwestycja teleinformatyczna w Europie finansowana ze środków UE. Jej wartość to ponad 1,4 mld zł, jeden miliard przeznaczony zostanie z funduszy unijnych" - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej Bieńkowska.

Wyjaśniła, że notyfikacja oznacza akceptację ostatecznego kształtu projektu i warunków budowy sieci i późniejszej jej eksploatacji. KE udzieliła jej 10 listopada.

Projekt będzie realizowany na terenie 5 województw Polski wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

"Projekt ten absolutnie zmieni rzeczywistość telekomunikacyjną na tym obszarze. 90 proc. gospodarstw i 100 proc. przedsiębiorców będzie mieć dostęp do szybkiego internetu. Dzięki tej inwestycji, dla kolejnych mieszkańców Polski wschodniej internet przestanie być luksusem, a stanie się codziennością" - powiedziała minister. Dodała, że zgoda KE oznacza także przyspieszenie podobnych projektów realizowanych przez samorządy, a w kolejce czekają m.in. województwa dolnośląskie i mazowieckie.

Wiceminister Iwona Wendel wyjaśniła, że projekt obejmie ponad 100 tys. km kwadratowych. "Powstanie ponad 10 tys. km światłowodów i ponad 1 tys. węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, umożliwiających dalszą dystrybucję internetu w całej Polsce wschodniej. Projekt obejmie ponad 8 mln mieszkańców i ponad 300 tys. przedsiębiorców" - powiedziała na konferencji.

Wyjaśniła, że właścicielem tej sieci będzie każde z pięciu województw na swoim terenie. Zostaną powołani operatorzy infrastruktury, którym nie wolno będzie świadczyć usługi detalicznej na rynku. W imieniu województwa będą zarządzać tą siecią, administrować i świadczyć usługi hurtowe na rynku.

Dodała, że w ramach projektu planowane są również szkolenia dla osób zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" na terenie Polski wschodniej, w których weźmie udział ponad 7,6 tys. osób. Skierowane one będą do ludzi powyżej 45 roku życia i z niskim wykształceniem.

To nie będzie darmowy internet

"To nie będzie darmowy internet. Z pieniędzy publicznych budujemy sieć dystrybucyjną, a do niej będą podłączeni operatorzy, którzy zechcą świadczyć usługi na tamtym terenie. Sieć jest zbudowana w modelu otwartym, każdy będzie miał prawo na równych prawach używać tej sieci. Ceny będą rynkowe" - wyjaśniła.

Dodała, że zgodnie z przygotowanym programem, projekt powinien zostać zakończony w grudniu 2014 r. plus rok na rozliczenie, czyli do końca 2015 r.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) to pięć projektów i pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie teleinformatyczne, które swoim zasięgiem obejmie cały region Polski wschodniej - województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Beneficjentami projektów SSPW są samorządy tych województw.

Projekty SSPW są realizowane w ramach priorytetu II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jego celem jest zwiększenie dostępu do internetu szerokopasmowego w Polsce wschodniej. Zostanie rozbudowana infrastruktura światłowodowa, umożliwiająca rozwój łączności telekomunikacyjnej, w tym świadczenie wielu nowych usług.