W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 2 mld 104 mln euro. W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki te wzrosły o 5,3 proc. (105 mln euro).

"Analiza geograficzna wydatków wykazała, że w II kwartale 2011 r. wydatki cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej dokonane w Polsce stanowiły 70,4 proc. przychodów z tytułu podróży zagranicznych. Wydatki Polaków na podróże zagraniczne do krajów Unii Europejskiej stanowiły natomiast 81,3 proc. ogółu wydatków z tytułu podróży zagranicznych. W analogicznym okresie poprzedniego roku udziały te wynosiły odpowiednio 76,4 proc. w przypadku cudzoziemców i 75,0 proc. w przypadku Polaków" - napisano.

"Zaobserwowana zmiana w udziałach oznacza, że w omawianym okresie wzrosło zainteresowanie Polaków wyjazdami do krajów Unii Europejskiej oraz wzrosły wydatki w Polsce osób z krajów nienależących do Unii. Na tę zmianę największy wpływ miały głównie wydatki podróżnych jednodniowych - zarówno cudzoziemców w Polsce, jak i Polaków za granicą" - dodano.