Spółka podała w dokumencie informacyjnym, że do obrotu na rynku NewConnect wprowadzanych jest 1.118.000 akcji na okaziciela serii A, 400.000 akcji na okaziciela serii B, 84.332 akcji na okaziciela serii C oraz 200.000 akcji na okaziciela serii D spółki.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wynosi 1.802.332 zł.

W wywiadzie dla PAP z 11 października Maciej Hazubski, prezes funduszu IQ Partners, posiadającego 22,2 proc. w kapitale zakładowym Langloo.com, informował o zamiarze wprowadzenia 6 spółek z portfela na rynek NewConnect, w tym właśnie akcji spółki Langloo.com.

Langloo.com zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem treści edukacyjnych, głównie w obszarze nauki języków obcych, w trybie on-line (platforma internetowa) i off-line (płyty CD). (PAP)

now/ osz/ amac/