Według przedstawiciela MFW, zakończenie rozmów i analiz stanu gospodarki greckiej spodziewane jest za kilka dni.

Inspektorzy MFW, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), czyli tzw. trojka, wznowili w ub. tygodniu sprawdzenie jakie postępy uczyniła Grecja we wdrażaniu programu oszczędnościowego.

Realizacja postawionych w tym programie wymogów jest warunkiem udzielania temu krajowi, borykającemu się z ostrym kryzysem finansowym, dalszej pomocy. Bez tej pomocy Grecji grozi już najbliższym czasie niewypłacalność, która spowodowałaby jeszcze głębszy kryzys w strefie euro.

Reuters powołując się na źródła zbliżone do trojki, pisze, że kolejna transza pomocy zostanie najprawdopodobniej wypłacona, ale przedtem Ateny muszą uczynić więcej aby przekonać kredytodawców, że są w stanie realizować reformy.

Program reform przewidujący drastyczne oszczędności, podwyżki podatków i zwolnienia w sektorze publicznym, spotyka się z gwałtownymi sprzeciwami społeczeństwa greckiego.