W uroczystości udział wzięli wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz laureaci poprzednich edycji Konkursu i autorzy tegorocznych prac konkursowych, przedstawiciele świata nauki i biznesu, przedstawiciele instytucji centralnych oraz parlamentarzyści.

"Kiedy dziś w kryzysie zadaje się pytanie, co robić, to na pewno trzeba wytwarzać, dostarczać to, co jest ludziom najbardziej potrzebne. Tu mamy przykłady takich właśnie produktów, które mogą mieć duży potencjał rozwojowy i mogą przynosić duży sukces dla naszego kraju i dla przedsiębiorców, którzy w nie zainwestują" - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak otwierając uroczystość, nad którą jako minister gospodarki miał honorowy patronat.

Polski Produkt Przyszłości (PPP) to konkurs z wieloletnią tradycją, promujący nowoczesność, innowacyjność, postęp i przedsiębiorczość. Podstawowym celem konkursu jest ukazanie osiągnięć polskiej myśl naukowo-technicznej. Jego adresatami są naukowcy i wynalazcy reprezentujący innowacyjne przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.

W 2011 roku do prestiżowego grona blisko 90-ciu laureatów konkursu dołączyli autorzy dziewięciu, spośród 48 zgłoszonych nowatorskich rozwiązań.

Nagroda Specjalna "eCO2innowacja", ufundowana przez Ministra Gospodarki dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, została przyznana Instytutowi Elektrotechniki z Warszawy za projekt "Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW", który służy do gromadzenia energii oddawanej przez elektryczne pojazdy trakcyjne w trakcie hamowania.

Aktu wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIV edycji Konkursu dokonali wspólnie Waldemar Pawlak oraz Bożena Lublińska-Kasprzak.

Projekty oceniane są przez grono niezależnych ekspertów. Przyjęte kryteria oceny to przede wszystkim poziom innowacyjności rozwiązania i zapotrzebowania rynku na produkt oraz wpływ na środowisko. Istotne znaczenie przy wyborze najlepszych przedsięwzięć mają również: porównywalność parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, wzrost eksportu i zatrudnienia, konkurencyjność cenowa oraz kwestie związane z ochroną własności przemysłowej.

Laureaci maja prawo posługiwać się znakiem i hasłem "Polski Produkt Przyszłości"

Oprócz nagród w postaci statuetki i dyplomu, laureaci maja prawo posługiwać się znakiem i hasłem "Polski Produkt Przyszłości". Nagrodą jest także pomoc Agencji w promocji produktu przez: prezentowanie go na krajowych i zagranicznych targach i wystawach innowacyjności, udział jego twórców w konferencjach, seminariach oraz programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności i upowszechnianie rozwiązania w katalogu laureatów Konkursu w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, który jest szeroko dystrybuowany w kraju oraz za granicą przez polskie placówki dyplomatyczne.