W 90-osobowym parlamencie za przyjęciem ustawy zwiększającej udział Słowenii w EFSF z 2,07 do 3,66 mld euro opowiedziało się 49 posłów, a przeciwnych było tylko czterech. Pozostali wstrzymali się od głosu lub byli nieobecni.

W krótkim przemówieniu socjaldemokratyczny premier Borut Pahor podkreślił, że Słowenia chce "pozostać w strefie euro".

Powiększonemu do 440 mld euro funduszowi ma być wolno kupować obligacje rządowe takich państw jak Grecja i pożyczać pieniądze rządom, aby uratować je przed kryzysem. Aby zmiany te weszły w życie, muszą zostać ratyfikowane przez wszystkie 17 państw strefy euro. W tym tygodniu jest spodziewane głosowanie w Niemczech i Finlandii.