- Wiemy jaka jest sytuacja na świecie i w strefie euro, jaki to ma wpływ na rynki, ale to nie będzie trwało wiecznie. Nie można się teraz wycofywać i należy tę doktrynę podtrzymywać - zaznacza szef resortu skarbu. Chodzi o uczynienie z Warszawy najważniejszego centrum finansowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Według zapowiedzi Grada, w tym roku powinna zostać zrealizowana prognoza zakładająca pozyskanie około 15 mld zł z prywatyzacji.

W gestii resortu skarbu jest jeszcze około 230 spółek ze 100-procentowym udziałem i ponad 30 z udziałem ponad 50 proc. W kolejnych 300 firmach Skarb Państwa jest mniejszościowym udziałowcem.  

IV Forum Inwestycyjne w Tarnowie poprzedza rozpoczynające się jutro Forum Ekonomiczne w Krynicy.