Skarb Państwa, który jest jednym ze sprzedawców, oświadczył, że akcjonariusze TGE czekają na oferty do poniedziałku, 5 bm. W lipcu rząd, dwie energetyczne firmy PGE i Energa oraz pozostali udziałowcy kontrolujący pakiet 80 proc. akcji uzgodnili skoordynowanie sprzedaży swoich pakietów.

GPW już w zeszłym roku uruchomiła platformę do handlu energią, ale ze względów prawnych nigdy nie rozpoczęła na nim handlu. Giełda zresztą od początku deklarowała zainteresowanie przejęciem TGE.

Traderzy i analitycy uważają, że rynek handlu energią w naszym regionie wymaga konsolidacji, gdyż nie jest on dostatecznie płynny, aby stanowić wsparcie dla wielu małych graczy. W polskich mediach pojawiły się także spekulacje, że przejęciem TGE może być zainteresowana skandynawska giełda energii Nord Pool.