Spadek produkcji przemysłowej w Europie oraz nastrojów konsumentów i kół biznesu sugerują, że ostre spowolnienie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale może przenieść się także na trzeci kwartał – argumentują wspomniani eksperci.

Radę „cieni” EBC tworzy grupa 15 ekonomistów i menedżerów, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji gospodarczej i polityki monetarnej w strefie euro oraz opracowywanie comiesięcznych rekomendacji. EBC podniosła w tym roku dwukrotnie stopy procentowe z poziomu 1,0 proc. do 1,5 proc. – relacjonuje agencja Bloomberg.

„W swojej rekomendacji dla EBC zalecam obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych w celu uzyskania gwarancji obniżenia ryzyka szybkiego powrotu recesji” – mówi Julian Callow, główny ekonomista ds. europejskich w Barclays Capital w Londynie - „Pogorszenie się sytuacji gospodarczej jest tak błyskawiczne i alarmujące, że uzasadnia natychmiastowe wycofanie się EBC z podwyżek stóp procentowych”.

Europejski Bank Centralny już w przeszłości dokonywał zasadniczych zwrotów w swej polityce. W lipcu 2008 roku podniósł on stopy procentowe, chociaż wkrótce został zmuszony do rekordowej obniżki w reakcji na upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers w USA, co dało początek globalnej recesji. W trzy lata później rośnie ryzyko zapaści globalnej gospodarki, gdy Europa wciąż zmaga się kwestią kryzysu zadłużeniowego, a gospodarka USA wyhamowuje m.in. z powodu bezrobocia na poziomie przeszło 9 proc.

Z opinią członków Rady „cieni” EBC zgadza się coraz więcej ekonomistów. „Szansa na kontynuację polityki podwyżek praktycznie wyparowała i coraz bardziej prawdopodobna jest zmiana strategii” – uważa Jennifer McKeown, starszy ekonomista ds. europejskich w Capital Economics, firmy, która nie ma przedstawiciela w Radzie „cieni” – W swoich prognozach już uwzględniamy podwyżki o 25 punktów bazowych w grudniu i marcu”.