Pozostali udziałowcy MAN-a otrzymali propozycje wykupu zwykłych akcji w cenie 95 euro i akcji preferowanych za 59,90 euro. Oferta jest ważna do 29 czerwca i - jak zaznaczył lider europejskiego rynku – musi być zaaprobowana przez regulatorów. “Oferta stanowi kolejny krok Volkswagena w kierunku utworzenia zintegrowanej grupy producentów pojazdów z udziałem MAN-a, Scanii i samego Volkswagena” – wynika z komunikatu koncernu cytowanego przez agencję AFP.

Na początku maja VW oświadczył, że ma już ponad 30 proc. akcji MAN-a, co zgodnie z niemieckim prawem zobowiązuje do ogłoszenia gotowości zakupu pozostałych akcji. MAN zostanie połączony ze szwedzką Scanią oraz własnym oddziałem pojazdów komercyjnych VW w celu stworzenia wielkiego producenta ciężarówek. Do VW należy 70,94 proc. głosów w Skanii, podczas gdy do MAN-a należy 17,4 proc.

Połączenie trzech marek ciężarówek może napotkać poważne zastrzeżenia ze strony regulatorów – przyznał niemiecki potentat. Na razie wiadomo, że akwizycja ma odbywać się etapami. VW najpierw przejmie 35-40 proc akcji MAN-a, co pozwoli mu na podejmowania strategicznych decyzji oraz zaoszczędzenie do 200 mln euro rocznie dzięki wspólnym zakupom przez trzy marki. 

Hans-Dieter Poetsch powiedział, że nadal pozostaje kwestią otwartą, “czy to MAN kupi Scanię, czy też Scania kupi MAN-a”, a w ogóle to istnieje kilka opcji do wykorzystania w związku z akwizycją.