MF już sfinansowało 60 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych. – W czerwcu ograniczymy poziom podaży obligacji i rozpoczniemy oddłużanie się w bonach – zapowiedział Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w MF.

Wczoraj okazało się także, że dług w 2010 roku był nieco niższy od ogłaszanego wcześniej przez GUS o 0,1 pkt proc. w relacji do PKB. Według najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów dług publiczny liczony metodą krajową wyniósł 747,9 mld zł, co w relacji do PKB daje 52,8 proc. Biorąc z kolei pod uwagę standardy Eurostatu, czyli unijnego urzędu statystycznego, który dolicza dług Krajowego Funduszu Drogowego, zadłużenie na koniec grudnia wyniosło 776,8 mld zł, czyli 54,9 proc. PKB. Resort tłumaczy, że doszło do korekty, ponieważ przeszacowano zobowiązania i należności dokonane przez jednostki sektora finansów publicznych.