Z tytułu obligacji oszczędnościowych wartość papierów do odkupu wynosi 1,977 mld zł.

Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na 31 marca 2011 roku, wynosi z kolei 3 mld 550 mln euro.

W 2013 roku zapadalność wynosi 3 mld 753 mln euro, w 2014 r. 4 mld 389 mln euro.