Ministerstwo Finansów w ramach ponownego otwarcia emisji z kwietnia bieżącego roku, sprzedało 10-letnie obligacje o wartości 1 mld dol. - poinformował we wtorek PAP wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

"Jest to otwarcie emisji kwietniowej, tylko po znacznie niższym koszcie dla Skarbu Państwa. Spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Księga popytu parokrotnie przekroczyła podaż" - poinformował PAP Radziwiłł.

W połowie kwietnia resort finansów dokonał wyceny 10-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w dolarach amerykańskich o wartości nominalnej 1 mld dol. Obligację o terminie zapadalności 21 kwietnia 2021 r. wyceniono na 170 pkt bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 5,277 proc.